Lektori

Prednášky a semináre
 • Vladimír Macko
  Kouč, školitel, konzultant, reálny filozof, bloger.

  Odkedy mi moja pamäť siaha, vždy ma zaujímala funkčnosť vo mne a všetkého okolo v čom som sa nachádzal. Aj preto nehľadám v živote pravdu, ale nazerám na všetko z pohľadu funkčnosti. Buď niečo z nášho pohľadu funguje, alebo nefunguje. To však neznamená, že z iného pohľadu to nemôže byť úplne inak. Buď sa cítime tak ako chceme, alebo tak ako nechceme. Buď tvoríme to čo chceme, alebo sme len trpným článkom okolia a okolie tvorí z nás to čo chce ono . My to potom vieme, len bezmocne zhodnocovať svojim pocitom.... Spájam v sebe poznanie vedy, mystiky a duchovných učení. Používam len to, čomu rozumiem a rovnako to viem priblížiť aj iným. Mojim hlavným zameraním je štúdium, výskum a práca s osobnosťou človeka na všetkých úrovniach. Zaoberám sa vznikom, vývojom a transformáciou ľudskej osobnosti. Vychádzam z poznania, že v živote môžeme prejaviť len to a v takej kvalite, v akej to máme umožnené  a uložené v našej osobnosti. Skúsenosti práce s ľuďmi a moje poznanie hovorí, že každý z nás je jedinečný a komplexný zároveň. Vo svojej prirodzenosti si nesieme  všetky potrebné odpovede k riešeniam vo svojom živote. Len  občas v živote máme chvíle, keď sa k nim nevieme sami dostať. Vtedy je dobré požiadať niekoho nezávislého a v danej potrebnej oblasti zorientovanejšieho, kto nám naznačí  smer nášho úsilia, našej pozornosti. Nakoniec však tou cestou musíme kráčať každý sám. Je jedno v akej životnej situácii sa nachádzate, ak ste rozhodnutí urobiť niečo so svojim životom rád vám podám pomocnú ruku. Možno že to nebude vždy ružové a mäkučké, ale môžem vám sľúbiť, že ak zotrváte, bude to nakoniec  určite podporné, príjemné a funkčné. www.pristupksebe.sk,  www.ivvor.sk

 • Miloslav Bauer
  Lektor SRT - Spiritual Response Therapy

  Potiaže mojích detí ma nútili hľadať nové možnosti, ako obtiaže odstrániť. Vďaka nim som začal študovať rôzne metódy a prácu s podvedomím i kvantovú realitu. Stále sa zdokonalujem a zjednodušujem postupy ku kvalitnějšiemu životu.  Kurzy vediem osobne  ako certifikovaný učiteľ a priamy žiak R. Detzlera, registrovaný v USA. Používam nasledújúce metódy: Od června roku 2005 je Míla certifikovaným učitelem SRT a SpR. SRT (Spiritual Response Therapy) SpR ( Spirituální Restrukturalizace) Kvantová terapie Léčebné kódy Terapie hlasem - Kotodama EFT ( akupunktura bez jehel ) Ho´oponopono Viacej info: www.cestanadeje.cz

 • Martina Strnádová
  Akreditovaný terapeut metódy Cesta Certifikovaný kouč

  Akreditovaný terapeut metódy "Cesta podľa Brandon Bays". Vedie workshopy, prednášky a semináre zamerané na odblokovanie prirodzeného ľudského potenciálu a uvoľnenie zablokovaných emócií. Hlavnou témou jej práce je autenticita a transformácia stresujúcich životných situácií a nastavení. Hlavným nástrojom je posun vo vedomí, cieľom vytvoriť uvoľnené klienta podporujúce žitie. Okrem toho sa venuje vzťahom a vedomej komunikácii. Viac informácií: http://cesta-terapie.sk/

 • Tibor Oros
  Terapeut metódy Cesta podľa Brandon Bays

  Venuje sa skupinovým terapiám aj individuálnym klientom, práci na sebe a vedeniu AHA víkendov. Psychológia a špeciálna pedagogika, ktoré študoval na Masarykovej univerzite v Brne, dopĺňajú jeho veľký záujem o rôzne prístupy v psychoterapii. K jeho ďalším koníčkom patrí vysokohorská turistika, skialpinizmus, jóga a meditačné techniky. V tíme sa stará o súlad, hľadanie radosti a organizovanie. S manželkou a dvomi deťmi žije na Starej Myjave. Viac informácií: http://www.terapia-cesta.sk/

 • Milota Pfeffer
  Lektor na homeopatiu, numerológiu a Bachovu kvetovú terapiu

  Magistra farmácie, skúsená dlhoročná  certifikovaná odborníčka na homeopatiu a Bachovu kvetovú terapiu. Numerologička a učiteľka meditácie a pozi tívneho myslenia.. Po 13 ročnej práci v lekárni som si  uvedomila, že  chemické lieky nie len že majú nežiaduce účinky, ale neodstraňujú príčinu ochorenia ale len potláčajú jeho  dôsledok. Okrem toho opomínajú duchovné posolstvo, ktoré nás chcela choroba naučiť. ..Pobudla som 4 mesiace v Austrálii kde má moja teta terapeutické centrum a neskôr opakovane v Indii v horách Svetovej duchovnej Univerzity. Naučila som sa a pochopila som, že pre človeka je potrebný tzv. holistický prístup, ktorý lieči celého človeka, nie len jeho chorý orgán, vidí súvislosti medzi jednotlivými orgánmi a medzi fyzickým a psychickým zdravím.. Po návrate z Austrálie 1995 som sa začala intenzívne zaoberať štúdiom homeopatie a bachovej kvetovej terapie... Postupne som získala niekoľko medzinárodných certifikátov. Teraz sa už viac ako 20 rokov  venujem terapiám: homeopatia a bachova kvetová terapia, fytoterapia, numerologia. Liečim telo aj dušu a hľadám súvislosti. Bola som svedkom mnohých priam zázračných vyliečení... Robím terapeutické pohovory po ktorých liečba prebieha výlučne prirodzenými prostriedkami a uvedomením si posolstva ktoré nám chce naša duša povedať cez telo. Držím sa základnej tézy Bachovej terapie: Disharmónia duše je príčinou ochorenia tela , preto robím tiež kurzy Meditácie a pozitívneho myslenia a Bachovej terapie. Viacej informácií: www.bachovaterapia.sk

 • Silvia Hájeková
  lektorka cvičenia pánvového dna, intuitívneho tanca

  Verím, že život nás trpezlivo, ale neúnavne vedie tam, kde máme byť. Každý má svoju cestu.  Musela som veľa "stratiť", aby som začala nachádzať ...nachádzať sama seba. Najbližší môjmu srdcu je tanec. Keď odovzdám telo pohybu, myseľ sa vyprázdni a otvorí sa priestor na stretnutie s dušou. Tanec mi prináša radosť, voľnosť, spojenie so sebou, so svojím telom, jeho pocitmi...Tanec mi otvára nové svety, nové dimenzie. Tanec pomáha zrelaxovať po namáhavom dni, ale aj načerpať energiu.... a preto tancujem Som lektorka cvičenia panvového dna metódou 3x3,  inštruktorka jogy,  lektorka spontánneho tanca Chakradance, som kňažka bohyne Živena a Lada, študujem tanečno-pohybovú terapiu na Akademii Alternativa v Olomouci. Rada sa s vami podelím o svoje skúsenosti. Rada vás budem sprevádzať na ceste za vašimi vlastnými zážitkami.  

 

 • Aktuálne informácie pozrite na facebooku