Prednášky a semináre

20 May. 2020

OTVÁRAME

 

Milí naši priaznivci,
 

od 20.5.2020 sa uvoľnili ďalšie opatrenia a my môžeme znova

pre Vás usporadúvať v Centre Svet možností kurzy, prednášky a semináre.

 

Platia pri tom určité hygienické pravidlá, ktoré je potrebné pri návšteve podujatí dodržiavať:
 

  • - vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),

  • - pri vstupe do budovy si dezinfikovať ruky

  • - zákaz podávania rúk,

  • - pri účasti na hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo pre partnerov,

  • - prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

  • - ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia.

 

My pre Vás zabezpečíme všetky hygienické podmienky, aby ste sa u nás cítili komfortne a bezpečne.

 

Tešíme sa na Vašu návštevu!

 

  • Aktuálne informácie pozrite na facebooku