Lektori

Prednášky a semináre
 • Andrejka Fabianová
  homeopatka

  Som liečiteľka, sprievodca na ceste hľadania samého seba. Prostredníctvom vlastných skúseností hľadám príčiny ochorení a bolestí, ktoré prežívame. Po absolvovaní 5-ročného štúdia klasickej homeopatie a dlhom období venovanom osobnému rozvoju pracujem s témami: sebaláska, sebauvedomenie, strachy, vnútorné dieťa... Som jednou zo zakladateliek Centra Svet možností, kde pôsobím ako lektorka, homeopatka a poradkyňa v oblasti zdravia.

 • Marcela a Andrej Godó
  terapeuti Dornovej metódy PLUS

  Je jedno, kým sme boli včera, dôležité je, kým sme dnes! Sme partneri, v živote aj v práci, ktorá je vlastne našim koníčkom. Vzdelávame sa každý deň, pretože tak ako každý odtlačok prsta, každá osobnosť, tak aj každá chrbtica je iná. Sme terapeutmi Dornovej metódy PLUS, pretože táto skutočne pomáha už v rovine príčiny, nielen v rovine dôsledku. Dornova metóda PLUS nám zmenila životy. Nie je naším cieľom ohurovať niekoho početnými módnymi terapiami, ale venovať každému človeku dostatok času, energie a lásky na terapiu, ktorá je jedinečná a dokonale fungujúca.  

 • Tomáš Keltner
  spisovateľ, rečník a konzultant

  Súčasný spisovateľ, rečník a konzultant v oblasti osobného rozvoja. Jeho skúsenosti prinášajú unikátny spôsob riešenia problémov, ako aj šokujúce odhalenie síl, ktoré pôsobia v tejto realite. Jeho schopnosť odpovedať na rad duchovných otázok pramení z  jeho skúseností v  extrémnych situáciách a  z  vlastných vnútorných prežitkov. Sám prešiel procesom, ktorý vo svojich knihách nazýva tranformáciou vedomia.

 • JÚLIA (DŽULI) SELLERS
  spisovateľka, konzultantka, lektorka, ale predovšetkým služobníčka nezištnej lásky

  V roku 1995 zažila prvý mimotelový zážitok. Zaoberá sa kvantovou fyzikou, voľnou a skalárnou energiou, anomálnou kogníciou, aplikovanou prekogníciou, diaľkovým nazeraním, mimotelovými zážitkami, zážitkami blízko smrti, rezonančnou kavitáciou, studenou fúziou, ESP, bioenergetikou, kymatikou (cymatics), vibračno-oscilačnými vzťahmi, čiže vzťahmi medzi zvukom a elektromagnetickou radiáciou ako aj zlúčením vedy a náboženstva. Prednáša hlavne o fenoméne mimotelových zážitkov. Jej manžel trávi podstatnú časť času mimo svojho tela a to pri plnom vedomí (nejedná sa o fenomén astrálneho cestovania). Všetko o manželových mimotelových zážitkoch a zákonoch vesmíru píše v knihe „Videl som to zajtra“. www.juliasellers.sk

 • Zuzana Dlhopolcová
  terapeutka, lektorka

  Ak chceme žiť v harmónii, musíme mať v sebe vytvorené harmonické prostredie na všetkých úrovniach -  na úrovni tela, mysle aj duše. Takto sme stvorení a takto tvoríme jednotu, v ktorej  sa jednotlivé úrovne navzájom ovplyvňujú. V duchu tohto poznania pracujem s klientmi počas konzultácií, terapií a kurzov. Pri práci s klientom sa riadim srdcom, svojou intuíciou a pocitmi. Každý klient dostane niečo iné z "balíčka" ponúkaných služieb (práca s kvantovým poľom, pôsobenie terapeutických ladičiek, kraniosakrálna terapia). Svoje vedomosti a skúsenosti odovzdávam ďalej na svojich seminároch a kurzoch. 

 • Jarmila Bakerová
  konzultant, poradca, kouč, lektor

  Pôsobila  v rôznych pracovných oblastiach či už to bol obchod, marketing, vzdelávanie či ľudské zdroje a vždy znovu a znovu som si uvedomovala, ako veľmi sú pre ľudí dôležité témy: sebavedomie, sebaúcta a pozitívne sebahodnotenie a ako veľmi cítia ich nedostatok. Tu niekde sa začalo hľadanie ciest, ako to dosiahnuť. V súčasnosti ako konzultant, poradca či kouč využíva viacero vzájomne sa podporujúcich nástrojov na to, aby  pomohla svojim klientom nájsť dostatok záchytných bodov, aby mohli byť sami sebou. Viacej info: http://www.typologia.sk/kontakty.html

 • Skořepa Petr (CZ)
  Lektor Školy přírodního stavitelství, léčitel nemocných domů, průvodce tmou

  Skořepa Petr (ČR) Hlavní lektor Školy přírodního stavitelství, léčitel nemocných domů, průvodce tmou. Napsal knihu "Jak na soběstačný dům". Zakladatel sdružení Ekovesnice o.s. a Eko-osada o.z. jenž staví a učí jak dobře a levně stavět z místních přírodních a recyklovaných zdrojů kvalitní obydlí, jenž užitnou hodnotou a energetickou nenáročností předčí dnešní běžnou výstavbu, životností a odolností se vyrovnají. Realizuje stavby z přírodních nebo recyklovaných materiálů. Využívá fyzikální zákony na větrání, klimatizaci a topení. Navrhuje soběstačné domy (i stěhovatelné domy), bez nutnosti napojení na jakékoli sítě. Získávání energie ze slunce a větru. Vše jednoduše, údržbově a svépomocí. ekovesnice.cz

 • Vladimír Macko
  Kouč, školitel, konzultant, reálny filozof, bloger.

  Odkedy mi moja pamäť siaha, vždy ma zaujímala funkčnosť vo mne a všetkého okolo v čom som sa nachádzal. Aj preto nehľadám v živote pravdu, ale nazerám na všetko z pohľadu funkčnosti. Buď niečo z nášho pohľadu funguje, alebo nefunguje. To však neznamená, že z iného pohľadu to nemôže byť úplne inak. Buď sa cítime tak ako chceme, alebo tak ako nechceme. Buď tvoríme to čo chceme, alebo sme len trpným článkom okolia a okolie tvorí z nás to čo chce ono . My to potom vieme, len bezmocne zhodnocovať svojim pocitom.... Spájam v sebe poznanie vedy, mystiky a duchovných učení. Používam len to, čomu rozumiem a rovnako to viem priblížiť aj iným. Mojim hlavným zameraním je štúdium, výskum a práca s osobnosťou človeka na všetkých úrovniach. Zaoberám sa vznikom, vývojom a transformáciou ľudskej osobnosti. Vychádzam z poznania, že v živote môžeme prejaviť len to a v takej kvalite, v akej to máme umožnené  a uložené v našej osobnosti. Skúsenosti práce s ľuďmi a moje poznanie hovorí, že každý z nás je jedinečný a komplexný zároveň. Vo svojej prirodzenosti si nesieme  všetky potrebné odpovede k riešeniam vo svojom živote. Len  občas v živote máme chvíle, keď sa k nim nevieme sami dostať. Vtedy je dobré požiadať niekoho nezávislého a v danej potrebnej oblasti zorientovanejšieho, kto nám naznačí  smer nášho úsilia, našej pozornosti. Nakoniec však tou cestou musíme kráčať každý sám. Je jedno v akej životnej situácii sa nachádzate, ak ste rozhodnutí urobiť niečo so svojim životom rád vám podám pomocnú ruku. Možno že to nebude vždy ružové a mäkučké, ale môžem vám sľúbiť, že ak zotrváte, bude to nakoniec  určite podporné, príjemné a funkčné. www.pristupksebe.sk,  www.ivvor.sk

 • Miloslav Bauer
  Lektor SRT - Spiritual Response Therapy

  Potiaže mojích detí ma nútili hľadať nové možnosti, ako obtiaže odstrániť. Vďaka nim som začal študovať rôzne metódy a prácu s podvedomím i kvantovú realitu. Stále sa zdokonalujem a zjednodušujem postupy ku kvalitnějšiemu životu.  Kurzy vediem osobne  ako certifikovaný učiteľ a priamy žiak R. Detzlera, registrovaný v USA. Používam nasledújúce metódy: Od června roku 2005 je Míla certifikovaným učitelem SRT a SpR. SRT (Spiritual Response Therapy) SpR ( Spirituální Restrukturalizace) Kvantová terapie Léčebné kódy Terapie hlasem - Kotodama EFT ( akupunktura bez jehel ) Ho´oponopono Viacej info: www.cestanadeje.cz

 • Silvia Hájeková
  lektorka cvičenia pánvového dna, intuitívneho tanca

  Verím, že život nás trpezlivo, ale neúnavne vedie tam, kde máme byť. Každý má svoju cestu.  Musela som veľa "stratiť", aby som začala nachádzať ...nachádzať sama seba. Najbližší môjmu srdcu je tanec. Keď odovzdám telo pohybu, myseľ sa vyprázdni a otvorí sa priestor na stretnutie s dušou. Tanec mi prináša radosť, voľnosť, spojenie so sebou, so svojím telom, jeho pocitmi...Tanec mi otvára nové svety, nové dimenzie. Tanec pomáha zrelaxovať po namáhavom dni, ale aj načerpať energiu.... a preto tancujem Som lektorka cvičenia panvového dna metódou 3x3,  inštruktorka jogy,  lektorka spontánneho tanca Chakradance, som kňažka bohyne Živena a Lada, študujem tanečno-pohybovú terapiu na Akademii Alternativa v Olomouci. Rada sa s vami podelím o svoje skúsenosti. Rada vás budem sprevádzať na ceste za vašimi vlastnými zážitkami.  

 

 • Aktuálne informácie pozrite na facebooku